Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 3 niveauer: Begynder, mellemniveau og avanceret niveau. Hvert niveau består af 2 moduler, hver af 6 dages varighed.

Begynder 1 & 2

På begynderniveau indføres man i de grundlæggende principper og erhverver sig færdigheder i det terapeutiske arbejde med metoden.

Traumets fysiologiske baggrund:

 • Begreberne: containment, ressourceopbygning og empowerment.
 • Opøvelse i at spore sansninger i kroppen, dosering af intervention og etablering af kontinuitet gennem den følte fornemmelse.
 • Opøvelse i etablering af forsvarsreaktioner.
 • Indføring i dynamikken mellem sanselig overvældelse (traumatisk) og kropslige reaktioner, herunder integration af modsatrettede følelser og genskabelse af regulering af nervesystemet.
 • Indføring i sammenhængen mellem sanser, følelser, tanker, handlinger og forestillinger (SIBAM)
 • Indføring i at identificere, normalisere og stabilisere traumatiske reaktioner.
 • Opøvelse af færdigheder til at kunne undgå: retraumatisering og falsk hukommelse.
 • Indføring og træning i at afkoble angst fra immobilitet; genetablere og vedligeholde sunde grænser.
 • Opøvelse af færdigheder i at håndtere akutte traumatiske reaktioner

Mellemniveau 1 & 2

På mellemniveau 1 og 2 vil forskellige kategorier af traumatiske hændelser og chok blive undersøgt, og behandlingsstrategierne bliver gennemgået.

 • Global High Intensity (bl.a. kirurgi).
 • Angreb man ikke kan undslippe (bl.a. voldtægt,).
 • Fysisk skade (bl.a. forbrænding).
 • Mangel på fysisk forsvar (bl.a. fald).
 • Emotionelle traumer (bl.a. tab og svigt).
 • Naturkatastrofer (bl.a. jordskælv).
 • Tortur og rituelt misbrug (bl.a. krigstortur).

Avanceret 1 & 2

Kurserne på Advanced Level bliver ud over nedenstående beriget med lærernes egen erfaring og viden til yderligere inspiration til SE-metoden.

 • Forholdet mellem traumer og forskellige kliniske syndromer.
 • Integrerer yderligere SE teori og praksis med dine terapeutiske specialer.
 • Du lærer SE kropsarbejde i relation til de forskellige traumekategorier.
 • Applikation af forskning i traumets psykofysiologi.
 • Kunsten at lave terapi.
 • Specielle emner, herunder arbejde med børn og spædbørn.

Egenterapi og supervision:

Der stilles krav til 5 sessioner egenterapi pr. niveau. Desuden skal kursisterne have modtaget 4 timers supervision på begynderniveau,  6 på mellemniveau og 8 på avanceret niveau. Supervision kan tages individuelt eller i gruppe. Se under praktiske oplysninger.