Peter Levine: Skam og stolthed – hen imod det autentiske selv.

Foredrag med Peter Levine i DGI-byen den 19. juni 2018

Skam er forbundet med en meget specifik kropspositur og et autonomt mønster. Det er et mønster, der svarer til det, vi ser i traumer, herunder hyper-arousal hypo-arousal og shutdown. Den modsatte kropsoplevelse af skam er den direkte oplevelse af den somatiske/autonome positur for triumf og stolthed. Skam kan blive transformeret til en kernefornemmelse af værdighed og selvindlevelse. Denne integrative proces er essentiel for at fremme sundhed og velbefindende.

Tid: 19. juni 2018, kl. 19-22.

Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Kontakt: traumeheling@hotmail.com eller Jette Koch, tel: +45 2255 2504

Pris: kr. 525,-

Billetsalg: Ticketmaster så længe billetter haves.

Yderligere information: klik her

More information in english: Click here

Peter Levine: Den tavse stemme

En dag med Dr. Peter Levine, ph.d. Workshop den 20.juni 2018

Den Tavse Stemme – Hvordan kroppen forløser traumer og genopretter godhed: Sjæl, hjerne og krop ved transformation af traumer.

Traditionelt har terapier forsøgt at ændre oplevelsen af verden ved hjælp af ræsonnement og indsigt, ved betingning og adfærdsregulering, eller ved hjælp af forskellig slags medicin. Imidlertid forbliver erkendelserne fundamentalt uforandrede, indtil den indre kropslige oplevelse ændrer sig. Overlevende kan, selv efter en nærtståendes dødsfald, fysisk skade, voldtægt eller overgreb, lære at opleve nye kropslige reaktioner, heling, og accept af det skete og derefter skabe nyt liv og nye sammenhænge.

Tid: 20. juni 2018, kl. 10.00 – 17.30.

Sted: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København, tlf.: +45 7023 0082  

Pris: Kr. 2025,- for seminaret inkl. kaffe, te og frugt.

Kontakt: traumeheling@hotmail.com eller Jette Koch, tel: +45 2255 2504

Tilmelding sker via Ticketmaster sålænge billetter haves.

Yderligere information: klik her

Peter Levine: Shame and Pride – Coming to the Authentic Self

Peter Levine

4-dages masterclass/post advanced workshop med Dr. Peter Levine, PhD

Det er en stor glæde, at vi hermed kan meddele, at Peter Levine kommer til Danmark for at afholde en workshop med titlen: Skam og Stolthed – Hen imod det autentiske selv.

Skam er forbundet med en meget specifik kropspositur og et autonomt mønster. Det er et mønster, der svarer til det, vi ser i traumer, herunder hyper-arousal hypo-arousal og shutdown. Den modsatte kropsoplevelse af skam er den direkte oplevelse af den somatiske/autonome positur for triumf og stolthed. Skam kan blive transformeret til en kernefornemmelse af værdighed og selvindlevelse. Denne integrative proces er essentiel for at fremme sundhed og velbefindende.

Workshoppen henvender sig til SE-terapeuter og SE-studerende efter begynderniveau.

Kursusleder: Dr. Peter Levine

Kursussprog: Engelsk

Tid: Den 22. – 25. juni 2018

Sted: LO skolen, Konventum, Helsingør

Pris: Early bird: tilmelding og betaling inden den 1. marts 2018: Kr. 6.500.
Efter den 1. marts 2018: kr. 7.000.

Pris for overnatning på Konventum: Fra kr. 600,- pr. nat. Værelse kan bestilles direkte ved at klikke her. Der er et begrænset antal værelser, så det anbefales at booke værelse inden den 15. maj.

Yderligere information: klik her

 

Gina Ross, MFCC: Kunsten at håndtere konflikter.

Forløsning af stress og traumer for at fremme helingsprocesser.

Kursus på Naxos, 1.-6. juli 2018.

Højt stressniveau, traumer, tab og ikke-mødte behov kan overvælde os og ændre vores mentale og følelsesmæssige balance. De kompromitterer vores tænkning og handlemåder. Når vores grundlæggende behov ikke bliver mødt, forstyrrer det den kollektive historie og forårsager ofte voldsomme følelser. Lær hvordan man kan arbejde med – og forløse følelsesmæssige blokeringer, som opstår i konfliktsituationer, samt hvordan man kan samarbejde og facilitere konflikthåndtering. Lær hvordan det er muligt at finde præcise handlemåder som reducerer aggressionen fremfor at forstærke den.

Datoer: 1. – 6. Juli 2018

Sted: Apollonas på Naxos i Grækenland. Apollonas er et ideelt sted til rolige ferier, så det er muligt at ankomme tidligere eller blive længere efter workshoppen, evt. sammen med familien. Se: http://apollonnaxos.blogspot.com.

Pris: kr. 6.500,-. (EUR 875.- ) for workshoppen inkl. kaffe, te og frugt. Kost og logi betales separat. Dobbeltværelse på Hotel Kouros inkl. morgenmad koster ca. 20 euros per person.

Tilmelding: traumeheling@hotmail.com mærket ”Gina Naxos 2018”.

Yderligere information: klik her


English

Gina Ross, MFCC: The Art of Conflict Resolution

Free from Stress &Trauma – Free from Conflict

Workshop on Naxos, Greece, 1-6 July 2018

High stress, trauma, loss and unmet universal basic needs can overwhelm us, and alter our mental and emotional balance. They polarize us and compromise the objectivity of our thinking and the effectiveness of our actions to meet our needs. At the collective level, they distort narratives, and impair the capacity to resolve recurring local or international conflicts, making them intractable and violent. This workshop teaches how to resolve the emotional block-ages that cause and arise from conflicts. It provides tools to facilitate conflict resolution and cooperation.

Dates: 1st – 6th of July2018

Venue: Apollonas on Naxos in Greece. Apollonas is an ideal place for quiet vacations , and you may arrive early or stay after the workshop, maybe with your family. Additional information: http://apollonnaxos.blogspot.com

Registration fee: DKK. 6.500,- (EUR 875.- ) for workshop incl. coffee, tea and fruit. Double room at Hotel Kouros including breakfast @ 20 euros per pers.

Please contact: traumeheling@hotmail.com marked “Gina Naxos 2018. Tel: Jette Koch: 22552504

Registration: traumeheling@hotmail.com marked ”Gina Naxos 2018”.

More information: click here

Ariel Giarretto og Tom Callanan : Intimitetens og tilknytningens energier

   

Udforskning af de subtile niveauer i relationer. Anden del af Kropslig Forankring

Workshop på Naxos, Grækenland, den 11.-16. oktober 2018

I denne workshop undersøger vi: “Hvad der sker mig selv, i min krop og i min væren i relation til andre”?

Denne fem dages workshop har fokus på sammenhæng mellem selvet og kroppen også i andres nærhed. Du behøver ikke at være i parforhold for at kunne deltage i denne workshop. Ej heller behøver en eventuel partner deltage.

Du får hjælp til at opdage de subtile og underliggende måder, du engagerer dig intimt på, og til at åbne op for nye og endnu uudforskede muligheder for glæde og behag. Målet er tydeligere grænser og større frihed til at udforske dit seksuelle jeg på nye og legende måder – uden skam.

Dato: 11.-16. oktober, 2018

Sted: Apollonas på Naxos Grækenland. Apollonas er det ideelle sted for en rolig ferie, og du kan ankommer tidligere eller blive efter workshoppen, f.eks. med din familie. Yderligere information: http://apollonnaxos.blogspot.com

Pris: Kr. 6.500,- (EUR 875.- ) for workshoppen inkl. kaffe, te og frugt. Dobbeltværelse på Hotel Kouros inkl. morgenmad: 20 € per person. Frokost er obligatorisk og koster 15 € per dag. På udflugtsdagen serveres kun morgenmad. Øvrige måltider betales separat.

Kontakt venligst:    traumeheling@hotmail.com eller Jette Koch, tel: +45 2255 2504

Registrering: traumeheling@hotmail.com mærket ”Callanan and Giarrotto”.

Læs mere her


English

Ariel Garrett and Tom Callanan: The Energetics of Intimacy and Attachment

Exploring the subtleties of the body in relationship. Part 2 of the Full Embodiment Method

Workshop in Naxos Greece, October 11-16, 2018

This workshop examines: “What happens in myself, my body, and my being in relation to others?”

The workshop focuses on connection to self and the body, while being in proximity with others. You do not need to be in couple relationship to get great benefit from this program. Nor does your partner need to be present.

We help you experience the subtle and not-so-obvious ways that you engage intimately, and how to open to new and yet-to-be explored possibilities of joy and pleasure. The goal is clearer boundaries and greater freedom to explore your sexy self playfully in new and different ways, without shame.

Dates: October 11-16, 2018

Venue: Apollonas on Naxos in Greece. Apollonas is an ideal place for quiet vacations, and you may arrive early or stay after the workshop, maybe with your family. Additional information: http://apollonnaxos.blogspot.com

Registration fee: DKK. 6.500,- (EUR 875.- ) for workshop incl. coffee, tea and fruit.

Please contact: traumeheling@hotmail.com or Jette Koch, tel: +45 22552504 or ursula@seterapi.dk

Registration: traumeheling@hotmail.com marked ”Callanan and Giarrotto”.

More information: click here

Ale Duarte: At tune sig ind på børn

ikke-navngivet7

Du kan stadig nå at tilmelde dig på dette træningsforløb!

At tune sig ind på børn er et projektorienteret træningsforløb over 4 moduler á 4 dage.

At tune sig ind på børn har det grundlæggende udgangspunkt, at børn har en naturlig kapacitet til at regulere sig selv og til at skabe sunde relationer igennem deres udviklingsproces. Hvis barnet bliver følelsesmæssigt overvældet, sker der en forstyrrelse af den naturlige selvreguleringsproces, hvilket kan give sig udslag i dysfunktionelle følelsesreaktioner og adfærd. Barnet har derfor brug for hjælp til at genetablere kroppens og nervesystemets evne til selvregulering.

Barnets evne til selvregulering bliver i særdeleshed forstyrret i forbindelse med traumatiske opleveler, f.eks. i form af ulykker, forældres sygdom skilsmisse, dødsfald m.m.

Kursusleder: Ale Duarte

Kursussprog: engelsk

Datoer:
Modul 1:  7.-10 april 2018
Modul 2: 15.-18. november 2018.
Modul 3: 22.-25. marts 2019
Modul 4: 20.-23. juni 2019

Hvis du ikke har deltaget i 1. modul, kan dette tages ved at gennemgå samtlige videooptagelser fra Module 1 (7.-10 april 2018), modtage 2 timers supervision. Adgang til videoer fås ved at henvende sig til Traumeheling: traumeheling@hotmail.com.

Sted: København
Pris:
Kr. 6.400,- pr. modul incl. frokost. Depositum, ialt kr. 4.000,- betales ved tilmelding, svarende til kr. 1.000,- pr. modul, som modregnes ved betaling af de respektive moduler.
Samlet pris for hele træningsforløbet kr. 23.000. Rabatten udløses ved betaling af sidste modul.kr. 23.000 incl. frokost for hele træningsforløbet.

Sonia Gomes: SOMA – Kursusforløb i berøring og bevægelse i heling af traumer

Sonia.Gomes.239.176

Lukket for nye deltagere.

Et forløb hvor alle sanser bliver aktiveret og integreret. Ved traumer bliver sanseapparatet forstyrret, og oplevelsen af tyngdekraft og jordforbindelse formindskes. Formålet med forløbet er at hjælpe den enkelte med atter at få integration og helhed i sanserne, og dermed få løsnet fastlåste traumer.

Kursusleder: Sonia Gomes, Psykolog Ph.d

Kursussprog: engelsk

Dato: Modul 1: Den 18. – 21. maj 2017. Den 17. maj tilbydes kursusintroduktion (ikke påkrævet).
Modul 2: Den 2. – 5. november 2017.
Modul 3: Den 1. – 5. marts 2018.
Modul 4: Den 22. -25. august 2018.

Sted: Cap Inn Metro, Arne Jacobsens Allé 2, 2300 København S

Pris: kr. 5.800 pr. modul og kr. 1.200 for introduktionsdagen. Frokost er inkluderet i prisen. Modul 3 varer 5 dage, hvorfor prisen er kr. 7.250. Lærer på modul 3 er Marcelo Muniz.

Mere information: SOMA 2017

Raja Selvam: Uddannelsen til ISP-terapeut

raja

 

 

 

 

Det er nu tredje gang, at vi tilbyder uddannelsen til ISP-terapeut med psykolog, ph.d. Raja Selvam i Danmark.

Kursusleder: Raja Selvam

Kursussprog: engelsk

Uddannelsen består af 3 moduler af 4 dage:

Modul 1 22. – 25. november 2018
Modul 2 30. maj – 2. juni 2019
Modul 3 8. – 11. november 2019

Første modul ‘Følelsernes fysiologi’ kan tages særskilt.

Tid: 9.30 – 18.00, start dag 1: 10.00 og sidste dag slutter kl. 17.00

Sted: Empowerhouse, Indiakaj 10, 2100 København Ø

Pris: Følelsernes fysiologi (1. modul): kr. 6.400,- inkl. frokost

ISP samlet (alle 3 moduler): kr. 18.500,- inkl. forkost

 

Mere information isp 3 dk

Mere information: Følelsernes fysiologi

Ursula Fürstenwald: Introkursus til SE-uddannelsen

ukendt.tiff

3 inspirerende dage, som giver en oplevelse af metodens terapeutiske potentiale gennem teori, demonstrationer og øvelser. Kurset forudsættes, hvis du overvejer at tage SE-uddannelsen. Kurset gentages 2 gange om året.

Kursusleder: Ursula Fürstenwald

Kursussprog: dansk.

Dato og sted:

5.-7. november 2018 (København)

13.-15. marts 2019 (København)

Tid: kl. 10-17 alle dage

Pris: d. 5.-7. november 2018: 4.100 kr. inkl. frokost

d. 13.-15. marts 2019: 4.600 kr. inkl. frokost

Generel information om introkurset