Ariel Giarretto og Tom Callanan : Intimitetens og tilknytningens energier

   

Udforskning af de subtile niveauer i relationer

Workshop på Naxos, Grækenland, den 11.-16. oktober 2018

I denne workshop undersøger vi: “Hvad der sker mig selv, i min krop og i min væren i relation til andre”?

Denne fem dages workshop har fokus på sammenhæng mellem selvet og kroppen også i andres nærhed. Du behøver ikke at være i parforhold for at kunne deltage i denne workshop. Ej heller behøver en eventuel partner deltage.

Du får hjælp til at opdage de subtile og underliggende måder, du engagerer dig intimt på, og til at åbne op for nye og endnu uudforskede muligheder for glæde og behag. Målet er tydeligere grænser og større frihed til at udforske dit seksuelle jeg på nye og legende måder – uden skam.

Dato: 11.-16. oktober, 2018

Sted: Apollonas på Naxos Grækenland. Apollonas er det ideelle sted for en rolig ferie, og du kan ankommer tidligere eller blive efter workshoppen, f.eks. med din familie. Yderligere information: http://apollonnaxos.blogspot.com

Pris: Kr. 6.500,- (EUR 875.- ) for workshoppen inkl. kaffe, te og frugt. Dobbeltværelse på Hotel Kouros inkl. morgenmad: 20 € per person. Frokost er obligatorisk og koster 15 € per dag. På udflugtsdagen serveres kun morgenmad. Øvrige måltider betales separat.

Kontakt venligst:    traumeheling@hotmail.com eller Jette Koch, tel: +45 2255 2504

Registrering: traumeheling@hotmail.com mærket ”Callanan and Giarrotto”.

Læs mere her


English

Ariel Garrett and Tom Callanan: The Energetics of Intimacy and Attachment

Exploring the subtleties of the body in relationship

Workshop in Naxos Greece, October 11-16, 2018

This workshop examines: “What happens in myself, my body, and my being in relation to others?”

The workshop focuses on connection to self and the body, while being in proximity with others. You do not need to be in couple relationship to get great benefit from this program. Nor does your partner need to be present.

We help you experience the subtle and not-so-obvious ways that you engage intimately, and how to open to new and yet-to-be explored possibilities of joy and pleasure. The goal is clearer boundaries and greater freedom to explore your sexy self playfully in new and different ways, without shame.

Dates: October 11-16, 2018

Venue: Apollonas on Naxos in Greece. Apollonas is an ideal place for quiet vacations, and you may arrive early or stay after the workshop, maybe with your family. Additional information: http://apollonnaxos.blogspot.com

Registration fee: DKK. 6.500,- (EUR 875.- ) for workshop incl. coffee, tea and fruit.

Please contact: traumeheling@hotmail.com or Jette Koch, tel: +45 22552504 or ursula@seterapi.dk

Registration: traumeheling@hotmail.com marked ”Callanan and Giarrotto”.

More information: click here

Ale Duarte: At tune sig ind på børn

ikke-navngivet7

Du kan stadig nå at tilmelde dig på dette træningsforløb!

At tune sig ind på børn er et projektorienteret træningsforløb over 4 moduler á 4 dage.

At tune sig ind på børn har det grundlæggende udgangspunkt, at børn har en naturlig kapacitet til at regulere sig selv og til at skabe sunde relationer igennem deres udviklingsproces. Hvis barnet bliver følelsesmæssigt overvældet, sker der en forstyrrelse af den naturlige selvreguleringsproces, hvilket kan give sig udslag i dysfunktionelle følelsesreaktioner og adfærd. Barnet har derfor brug for hjælp til at genetablere kroppens og nervesystemets evne til selvregulering.

Barnets evne til selvregulering bliver i særdeleshed forstyrret i forbindelse med traumatiske opleveler, f.eks. i form af ulykker, forældres sygdom skilsmisse, dødsfald m.m.

Kursusleder: Ale Duarte

Kursussprog: engelsk

Datoer:
Modul 1:  7.-10 april 2018
Modul 2: 15.-18. november 2018.
Modul 3: 22.-25. marts 2019
Modul 4: 20.-23. juni 2019

Hvis du ikke har deltaget i 1. modul, kan dette tages ved at gennemgå samtlige videooptagelser fra Module 1 (7.-10 april 2018), modtage 2 timers supervision. Adgang til videoer fås ved at henvende sig til Traumeheling: traumeheling@hotmail.com.

Sted: København
Pris:
Kr. 6.400,- pr. modul incl. frokost. Depositum, ialt kr. 4.000,- betales ved tilmelding, svarende til kr. 1.000,- pr. modul, som modregnes ved betaling af de respektive moduler.
Samlet pris for hele træningsforløbet kr. 23.000 incl. frokost. Rabatten udløses ved betaling af sidste modul.

Raja Selvam: Uddannelsen til ISP-terapeut

raja

 

 

 

 

Det er nu tredje gang, at vi tilbyder uddannelsen til ISP-terapeut med psykolog, ph.d. Raja Selvam i Danmark.

Kursusleder: Raja Selvam

Kursussprog: engelsk

Uddannelsen består af 3 moduler af 4 dage:

Modul 1 22. – 25. november 2018
Modul 2 30. maj – 2. juni 2019
Modul 3 8. – 11. november 2019

Første modul ‘Følelsernes fysiologi’ kan tages særskilt.

Tid: 9.30 – 18.00, start dag 1: 10.00 og sidste dag slutter kl. 17.00

Sted: Valbygårdsvej 64 A, 2500 Valby, tlf.: 2485 0148; www.hvidehus.com

Pris: Følelsernes fysiologi (1. modul): kr. 6.400,- inkl. frokost

ISP samlet (alle 3 moduler): kr. 18.500,- inkl. forkost

 

Mere information isp 3 dk

Mere information: Følelsernes fysiologi

Ursula Fürstenwald: Introkursus til SE-uddannelsen

ukendt.tiff

3 inspirerende dage, som giver en oplevelse af metodens terapeutiske potentiale gennem teori, demonstrationer og øvelser. Kurset forudsættes, hvis du overvejer at tage SE-uddannelsen. Kurset gentages 2 gange om året.

Kursusleder: Ursula Fürstenwald

Kursussprog: dansk.

Dato og sted:

5.-7. november 2018 (København)

13.-15. marts 2019 (København)

Tid: kl. 10-17 alle dage

Pris: d. 5.-7. november 2018: 4.100 kr. inkl. frokost

d. 13.-15. marts 2019: 4.600 kr. inkl. frokost

Generel information om introkurset