Sverker Belin: Når det onde bider sig fast

NÅR DET ONDE BIDER SIG FAST

med Sverker Belin

Workshop med fokus på hvordan man skaber forståelse, forandring og forbedring for de mennesker med svære psykiske problematikker, der ofte bliver betegnet som “behandlingsresistente”. Sverker har især arbejdet med parallelprocesser, projektividentifikation og sekundær traumatisering hos hos behandlingspersonale i sundhedsvæsnet samt hos praktiserende psykoterapeuter.

Tid: 10. – 11. oktober 2019
Sted: Traumehelings lokaler på Kigkurren 8A 2300 København S
Pris: kr. 4000 ,-

 

For tilmelding: Skriv til Info@Traumeheling.dk

Raja Selvam: Uddannelsen til ISP-terapeut

raja

 

 

 

 

Det er nu tredje gang, at vi tilbyder uddannelsen til ISP-terapeut med psykolog, ph.d. Raja Selvam i Danmark.

Kursusleder: Raja Selvam

Kursussprog: engelsk

Uddannelsen består af 3 moduler af 4 dage:

Modul 1 22. – 25. november 2018
Modul 2 30. maj – 2. juni 2019
Modul 3 8. – 11. november 2019

Første modul ‘Følelsernes fysiologi’ kan tages særskilt.

Tid: 9.30 – 18.00, start dag 1: 10.00 og sidste dag slutter kl. 17.00

Sted: Traumehelings lokaler på Kigkurren 8A 2300 København S

Pris: Følelsernes fysiologi (1. modul): kr. 6.400,- inkl. frokost

ISP samlet (alle 3 moduler): kr. 18.500,- inkl. forkost

 

Mere information isp 3 dk

Mere information: Følelsernes fysiologi

Dave Berger: Hjernerystelse og PTSD

Workshop med Dave Berger

NB: Workshoppen d. 23 – 25 august 2019 er udsolgt, men vi har åbnet op for en ekstra d. 26. – 28. august 2019

Symptomer på PTSD og postcommotionelt syndrom (PCS), indebærer alvorlige kognitive forstyrrelser, adfærdsmæssige forandringer og afbrydelse af relationer. Disse kan yderligere føre til  vanskeligheder af beskæftigelsesmæssige, uddannelsesmæssige art, samt problemer med dagligdags aktiviteter.

På denne workshop lærer du at hjælpe klienten med at genoprette nervesystemets selvregulering, så han/hun kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, engagere sig i fritidsaktiviteter og opnå større robusthed i sociale relationer.

 

23. – 25. august 2019 (IKKE FLERE PLADSER) eller 26. – 28. august 2019 (EKSTRA)

Sted: Traumehelings lokaler på Kigkurren 8A 2300 København S
Pris: 5200,-

Marcelo Muniz: Vejen til at genetablere socialt engagement

– Kropslig forankring gennem arbejde med det haptiske system.

Workshop med Marcelo Muniz

25.-28. april og 5.-8. september 2019

Formålet med kurset er at styrke oplevelsen af fysisk og socialt nærvær gennem brugen af haptisk kommunikation, hvilket sker ved at åbne sig for taktile og kinæstetiske perceptioner, jordens tyngdekraft samt de informationer vi får fra og om omgivelserne. Dette ser bl.a. via berøring og bevægelser, herunder bl.a. oplevelse af forskellen på at berøre og blive berørt, samt indtryk og udtryk.

Alle der har deltaget i modul 1 kan tilmelde sig modul 2.

Sted: København
Pris:
Kr. 6.800,- for modul 2 inkl. frokost.

Ale Duarte: At tune sig ind på børn

ikke-navngivet7

At tune sig ind på børn er et projektorienteret træningsforløb over 4 moduler á 4 dage.

At tune sig ind på børn har det grundlæggende udgangspunkt, at børn har en naturlig kapacitet til at regulere sig selv og til at skabe sunde relationer igennem deres udviklingsproces. Hvis barnet bliver følelsesmæssigt overvældet, sker der en forstyrrelse af den naturlige selvreguleringsproces, hvilket kan give sig udslag i dysfunktionelle følelsesreaktioner og adfærd. Barnet har derfor brug for hjælp til at genetablere kroppens og nervesystemets evne til selvregulering.

Barnets evne til selvregulering bliver i særdeleshed forstyrret i forbindelse med traumatiske opleveler, f.eks. i form af ulykker, forældres sygdom skilsmisse, dødsfald m.m.

Kursusleder: Ale Duarte

Kursussprog: engelsk

Datoer:
Modul 1:  7.-10 april 2018
Modul 2: 15.-18. november 2018.
Modul 3: 22.-25. marts 2019
Modul 4: 20.-23. juni 2019

Hvis du ikke har deltaget i 1. modul, kan dette tages ved at gennemgå samtlige videooptagelser fra Module 1 (7.-10 april 2018), modtage 2 timers supervision. Adgang til videoer fås ved at henvende sig til Traumeheling: traumeheling@hotmail.com.

Sted: København
Pris:
Kr. 6.400,- pr. modul incl. frokost. Depositum, ialt kr. 4.000,- betales ved tilmelding, svarende til kr. 1.000,- pr. modul, som modregnes ved betaling af de respektive moduler.
Samlet pris for hele træningsforløbet kr. 23.000 incl. frokost. Rabatten udløses ved betaling af sidste modul.

Ursula Fürstenwald: Introkursus til SE-uddannelsen

ukendt.tiff

3 inspirerende dage, som giver en oplevelse af metodens terapeutiske potentiale gennem teori, demonstrationer og øvelser. Kurset forudsættes, hvis du overvejer at tage SE-uddannelsen. Kurset gentages 2 gange om året.

Kursusleder: Ursula Fürstenwald

Kursussprog: dansk.

Dato og sted:18.-20. november 2019 (Traumeheling, København S)

Tid: kl. 10-17 alle dage

Pris: 4.600 kr. inkl. frokost

Generel information om introkurset