Dave Berger: Hjernerystelse og PTSD

Workshop med Dave Berger

23. – 25. august 2019

Symptomer på PTSD og postcommotionelt syndrom (PCS), indebærer alvorlige kognitive forstyrrelser, adfærdsmæssige forandringer og afbrydelse af relationer. Disse kan yderligere føre til  vanskeligheder af beskæftigelsesmæssige, uddannelsesmæssige art, samt problemer med dagligdags aktiviteter.

På denne workshop lærer du at hjælpe klienten med at genoprette nervesystemets selvregulering, så han/hun kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, engagere sig i fritidsaktiviteter og opnå større robusthed i sociale relationer.

Sted: Traumehelings lokaler på Kigkurren 8A 2300 København S
Pris: 5200,-