Ariel Giarretto og Tom Callanan : Intimitetens og tilknytningens energier

   

Udforskning af de subtile niveauer i relationer

Workshop på Naxos, Grækenland, den 11.-16. oktober 2018

I denne workshop undersøger vi: “Hvad der sker mig selv, i min krop og i min væren i relation til andre”?

Denne fem dages workshop har fokus på sammenhæng mellem selvet og kroppen også i andres nærhed. Du behøver ikke at være i parforhold for at kunne deltage i denne workshop. Ej heller behøver en eventuel partner deltage.

Du får hjælp til at opdage de subtile og underliggende måder, du engagerer dig intimt på, og til at åbne op for nye og endnu uudforskede muligheder for glæde og behag. Målet er tydeligere grænser og større frihed til at udforske dit seksuelle jeg på nye og legende måder – uden skam.

Dato: 11.-16. oktober, 2018

Sted: Apollonas på Naxos Grækenland. Apollonas er det ideelle sted for en rolig ferie, og du kan ankommer tidligere eller blive efter workshoppen, f.eks. med din familie. Yderligere information: http://apollonnaxos.blogspot.com

Pris: Kr. 6.500,- (EUR 875.- ) for workshoppen inkl. kaffe, te og frugt. Dobbeltværelse på Hotel Kouros inkl. morgenmad: 20 € per person. Frokost er obligatorisk og koster 15 € per dag. På udflugtsdagen serveres kun morgenmad. Øvrige måltider betales separat.

Kontakt venligst:    traumeheling@hotmail.com eller Jette Koch, tel: +45 2255 2504

Registrering: traumeheling@hotmail.com mærket ”Callanan and Giarrotto”.

Læs mere her


English

Ariel Garrett and Tom Callanan: The Energetics of Intimacy and Attachment

Exploring the subtleties of the body in relationship

Workshop in Naxos Greece, October 11-16, 2018

This workshop examines: “What happens in myself, my body, and my being in relation to others?”

The workshop focuses on connection to self and the body, while being in proximity with others. You do not need to be in couple relationship to get great benefit from this program. Nor does your partner need to be present.

We help you experience the subtle and not-so-obvious ways that you engage intimately, and how to open to new and yet-to-be explored possibilities of joy and pleasure. The goal is clearer boundaries and greater freedom to explore your sexy self playfully in new and different ways, without shame.

Dates: October 11-16, 2018

Venue: Apollonas on Naxos in Greece. Apollonas is an ideal place for quiet vacations, and you may arrive early or stay after the workshop, maybe with your family. Additional information: http://apollonnaxos.blogspot.com

Registration fee: DKK. 6.500,- (EUR 875.- ) for workshop incl. coffee, tea and fruit.

Please contact: traumeheling@hotmail.com or Jette Koch, tel: +45 22552504 or ursula@seterapi.dk

Registration: traumeheling@hotmail.com marked ”Callanan and Giarrotto”.

More information: click here