Ale Duarte: At tune sig ind på børn

ikke-navngivet7

At tune sig ind på børn er et projektorienteret træningsforløb over 4 moduler á 4 dage.

At tune sig ind på børn har det grundlæggende udgangspunkt, at børn har en naturlig kapacitet til at regulere sig selv og til at skabe sunde relationer igennem deres udviklingsproces. Hvis barnet bliver følelsesmæssigt overvældet, sker der en forstyrrelse af den naturlige selvreguleringsproces, hvilket kan give sig udslag i dysfunktionelle følelsesreaktioner og adfærd. Barnet har derfor brug for hjælp til at genetablere kroppens og nervesystemets evne til selvregulering.

Barnets evne til selvregulering bliver i særdeleshed forstyrret i forbindelse med traumatiske opleveler, f.eks. i form af ulykker, forældres sygdom skilsmisse, dødsfald m.m.

Kursusleder: Ale Duarte

Kursussprog: engelsk

Datoer:
Modul 1:  7.-10 april 2018
Modul 2: 15.-18. november 2018.
Modul 3: 22.-25. marts 2019
Modul 4: 20.-23. juni 2019

Hvis du ikke har deltaget i 1. modul, kan dette tages ved at gennemgå samtlige videooptagelser fra Module 1 (7.-10 april 2018), modtage 2 timers supervision. Adgang til videoer fås ved at henvende sig til Traumeheling: traumeheling@hotmail.com.

Sted: København
Pris:
Kr. 6.400,- pr. modul incl. frokost. Depositum, ialt kr. 4.000,- betales ved tilmelding, svarende til kr. 1.000,- pr. modul, som modregnes ved betaling af de respektive moduler.
Samlet pris for hele træningsforløbet kr. 23.000 incl. frokost. Rabatten udløses ved betaling af sidste modul.